4. Vedrana Duraković

Vedrana Duraković, rođena 02.04.1985. godine u Sarajevu. Završila je četverogodišnji studij iz Medjunarodnih odnosa u Americi na "University of Washington" u Seattle-u. Tokom studija je radila u civilnom sektoru i za studentske novine, nakon čega se vraća u BiH i radi na privatnom univerzitetu, a potom i u Ministarstvu inostranih poslova. Zatim odlazi na studjsko putovanje u Sjedinjene države i magistrira na "Georgetown" univerzitetu u Washginton D.C.-u (dvogodisnji master iz Rjesavanja konflikta), te pritom radi kao istrazivač na Američkom insitutu za mir (U.S. Institute of Peace) i bavi se humanitarnim radom. Pri povratku u BiH, zaposlila se na univerzitetu "Sarajevo School of Science and Technology" kao Šef kabineta rektoru, prof. Ejupu Ganiću, i kao viši asistent na odsjeku za Političke nauke i međunarodne odnose. Vedrana predaje predmete "Međunarodne organizacije" i "Multi-etničke drzave." Trenutno su Vedrana Duraković i njena sestra u procesu resgistracije Fondacije u ime oca, Nijaza Durakovica (Fondacija Nijaz Durakovic). Vedrana je pristupila Socijaldemokratskoj Uniji BiH u februaru 2013. godine i trenutno je potpredsjednica SDU-a.

Vedrana Duraković

Podsticaj i podrška naučno-istraživačkom radu. Kanton Sarajevo trenutno ne izdvaja sredstva za naučno-istraživački rad, dok Federacija izdvaja vrlo malo. Zbog toga, potrebno je da se dodijeli Ministarstvu obrazovanja i nauka KS više sredstava sa namjerom da se preusmjere u naučno-istraživački rad. Kroz naučno-istraživački rad možemo da napredujemo kao država u nauci, inovaciji, tehnologiji itd.

Stvaranje kampanje i agencije protiv korupcije. Agencija bi radila sa MUP KS kao i sa Ministarstvom pravde da sprovodi edukacije i programe kako bi umanjila korupciju i povećala broj prijavljenih slučajeva. Trenutno, jedan od većih problema je što se korpucija često ni ne prijavi i što neki građani nisu možda ni svjesni šta je korpucija i koliko različitih oblika ona ima. Agencija bi bila zadužena da informiše građane...

Svi znamo da su nezaposlenost i manjak ekonomskog razvoja među najvećim problemima u Bosni i Hercegovini i u Kantonu Sarajevo. Jedan od načina da se pospješi ekonomski rast je da se olakša poduzetnicima da otvore svoje firme, nevladine organizacije itd., te da država stvori olakšavajuće okolnosti za ulaganje investitora. Moj prijedlog će biti da se kreiraju olakšice poduzetnicima kao što su: odlaganje/ustupanje u plaćanju kredita i kamata, fiksna kamata na kredite...

Zemaljski muzej mora da opet otvori svoja vrata jer je sramotno da je uopšte muzej bio i zatvoren. Razlog zašto je zatvoren je loš menadžment i loša politika. Jedan od načina da muzej počne ponovo raditi je da se muzej “poluprivatizuje”.  Jedan dio finansiranja bi dolazio od vlade, a drugi od donacija, Evropskih fondova, te prodaje ulaznica za posjete muzeja. Može se uvesti program u sve škole da svakih 6 mjeseci učenici moraju otići u posjetu muzeja.

Trenutno, gradski prevoz radi do 11.30 ili ponoći svaki dan. Ovo jako utječe na mlade i na njihovu mobilnost, pogotovo za one koji žive na Alipašinom, u Vogošći, na Ilidži ili u Hadžićima. Prevoz taksijem je poprilično skup. Zato ću ja se zalagati da se produži rad gradskog prevoza (koji bi pokrivao GRAS, te bi mjesečne karte vrijedile i za noćnu vožnju), te da se uvede jedna linija od Vijećnice do Ilidže, i jedna od grada do Vogošće i Hadžića koja bi išla u kasnijim satima npr. do 3h ujutro vikendom, a radnim danima do 1h ujutro.Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.