1. Nermin Pećanac

Predsjednik SDU BiH u drugom mandatu, reizabran na III Izvještajno-izbornom Kongresu SDU BiH 27.10.2013. godine. Rođen 06.05.1958. godine u Sarajevu, gdje živi i radi. Po zanimanju je dipl pravnik. Trenutno obnaša mandat Ministra unutrašnjih poslova u Vladi Kantona Sarajevo. Nermin Pećanac ima vrlo široko radno i političko iskustvo. U Skupštini grada Sarajeva od 1994. Do 1997. je služio kao Potpredsjednik Izvršnog odbora Grada, a potom Potpredsjednik Kantona Sarajevo. 2001. godine opet se angažuje u Kantonu Sarajevo kao član Vlade Kantona Sarajevo, i prvi služi mandat kao Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. 2002. godina  postaje Premijer Vlade Kantona Sarajevo.

Političke funkcije: UBSD BiH (Reformisti) – predsjednik OO UBSD Stari Grad i član Gradskog odbora, Potpredsjednik UBSD-a BiH, Nakon integracije sa SDP BiH, član Kantonalnog odbora SDP-a BiH, član GO SDP-a BiH, Predsjednik KO SDP-a BiH Sarajevo, član SDU BiH, član Predsjedništva OO SDU BiH Novo Sarajevo, član Predsjedništva KO SDU BiH Sarajevo, član GO SDU BiH.

Izborne funkcije: Delegat Skupštine Opštine Stari Grad, Delegat Gradskog vijeća Skupštine Grada Sarajeva, Poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo, Delegat u Domu Naroda Federacije BiH.

1. Zašto je socijaldemokratija važna za BiH?


Zato što je to jedina politička opcija koja može da pomiri sve naše različitosti koje su naše najveće bogastvo.
To je teza koju je zagovarao rahmetli prof.dr. Nijaz Duraković otac moderne socijaldemokratije u BiH. Na nama istinskim socijaldemokratama je da to naslijeđe čuvamo i politički protažiramo kroz naše djelovanje kao političkih stranaka koje imaju socijaldemokratski predznak.  
Politička organizacija koja sebe naziva socijaldemokratskom, a ne baštini principe multietničnosti, solidarnosti, jednakosti, socijalne pravde i aktivne borbe protiv  siromaštva, korupcije i organizovanog kriminala, taj naziv koristi samo kao paravan za lično bogaćenje.  
Za Bosnu i Hercegovinu čije društvo nema zdrave osnove i koje se nalazi u 20godišnjoj latentnoj nacionalnoj segregaciji koju generiše Ustav, bijeg od nacionalnih i drugih podijela leži upravo u socijaldemokratiji. Zato je ideja socijaldemokratije ključna za postavljanje temelja za ozdravljenje našeg društva, a problemi se javljaju u njenoj implementaciji.

2. Koji su to ključni problemi u BiH za koje socijaldemokratija ima rješenje i koja su to rješenja?

Da vam ja na to pitanje odgovorim protupitanjem, a šta vam se, odnosno šta nam se u Bosni i Hercegovini to ne sviđa? Ja bih rekao dosta toga!
Teška politička, ekonomska i socijalna situacija u Bosni Hercegovini je postala realnost koju građani nažalost polako prihvataju i mire se s njom.  Međutim, istinska socijaldemokratija je u stanju obezbjediti bolju i političku i ekonomsku perspektivu za Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Zato što socijaldemokratija polazi od prava građanina, a ne prava nacionalnih kolektiviteta, koji vode računa o boljitku svojih nacionalnih korpusa, odnosno bolje reči njihovih elita. To je ključna razlika koja determinira politički kurs socijaldemokratije. Briga za običnog čovjeka i omogućavanje jednakih šansi za život od vlastitog rada ključna je uloga socijaldemokratije koja mora da u parlamentima preko svojih zastupnika nametne prioritete običnog čovjeka. Nažalost kod nas u BiH nije tako. Kod nas socijaldemokratija počinje i završava se sa političkim pogodbama oko raspodijele tzv. „izbornog plijena“. Tu prestaje svaka ideološka razlika i sve se svodi na borbu oko raspodijele fotelja koja se po potrebi iznova politizira i poslije izbora. Daću vam primjer. Ko se još sjeća SDP-ovih pet politika od prije četiri godine. Da li su one ikada provedene kroz paralemtnarnu proceduru. Da li je običan čovjek dobio svoju državu, ili je to bila predizborna šarena laža koja je trebala da obezbjedi privilegije samo odabranoj eliti sa „Poljina Hilsa“.
Za svako rješenje naša aktuelna vlast će naći problem, to je njihov metod rada koji ih drži na vlasti. Oni su uvijek protiv nekoga i nečega zbog jeftinih političkih poena. Mi u SDU smatramo da su politički principi na kojima bazirate svoj politički rad, kodeks koji se mora poštovati po bilo koju cijenu. Zato smo kada smo bili politički najjači poslije izbora 2012. godine, raskrstili sa svim onim pojedincima koji su zarad vlastitog političkog probitka stavili u stranu svoju političku pripadnost i ideologiju. Mi smatramo da takva vrsta političkog podaništva i pogodbi u kojima se gleda isključivo vlastiti interes u Bosni i Hercegovini mora jednom prestati. Negdje se mora podvuči crta, a to mogu samo građani dajući svoj glas onim političarima koji imaju rješenja i koji će međusobno sarađivati za boljitak svih građana, a ne samo sebe, vlastitog naroda ili entiteta. A Socijaldemokratija sasvim sigurno ima rješenje za svaki problem, jer se ne bavi samo posljedicama, već i uzrocima.

3. Gdje je u proteklih 20 godina socijaldemokratija pala na ispitu?

Na liderstvu. Loše liderstvo socijaldemokratije u BiH generiše svu njenu slabost, jer socijaldemokratski lideri u BiH ne znaju da artikulišu ciljeve socijaldemokratije u političkom ambijentu gdje nacionalne stranke imaju primat. Afirmacija istiniske socijaldemokratije je zanemarena zbog nekih „viših političkih interesa“ u kojima profitiraju samo pojedinci. Sa druge strane tu je i katastrofalna kadrovska politika koja se očituje u rijetkim prilikama kada socijaldemokratija i dođe na vlast. Sve to u kombinaciji sa političkim sistemom koji generiše nacionalne podijele ide na ruku nacionalnim strankama koji predstavljaju desnicu u BiH.
Socijaldemokratija u proteklih 20 godina nije sazrela u političkom smislu upravo zbog liderstva. Zato smo mi u SDU BiH odlučni u tome da ne gradimo lidersku stranku koja će biti bazirana na par ličnosti koje će se periodično mjenjati, treba dati priliku mladim ljudima i njihovim idejama i pogledima na društvo.  

4. Ko je kriv što socijaldemokratija nije jača?   

Krivac za to je razjedinjenost ljevice uopšte. Podijeljena ljevica ne može biti politički konkurentna dosta jakoj desnici koja ima podršku i vjerskih lidera, svog naroda i šire društvene zajednice. Razne sujete i predrasude među liderima ljevice onemogućavaju ne samo napredak, već i integraciju i države i društva u Bosni i Hercegovini. Zamislite da se SDP i SNSD ujedine u jednu političku partiju koja djeluje na teritoriji cijele BiH. To bi bila respektabilna politička snaga koja bi kompletno društvo odmakla od politike podijele države Bosne i Hercegovine, koja bi bila generator svih pozitivnih promijena i koja bi kroz parlamentarno djelovanje sasvim sigurno omogućila ubrzano pristupanje BiH i u EU i u NATO. Nažalost, svjedoci smo da je to u ovom trenutku nemoguća misija, ne toliko zobg članstva, već upravo upravo zbog sujete i predrasuda pojedinaca koji vode te stranke, a koji više vode računa o vlastitom političkoim statusu i ličnim interesima nego o socijaldemokratiji i državi Bosni i Hercegovini. Zato je SDU BiH na svom III Kongresu koji je održan 27.10.2013. godine u Kongresnoj deklaraciji imperativ stavila upravo na objedinjavanje opozicije odnosno svih stranaka sličnog programskog opredjeljenja koje će zajedno sa drugima da državu odmaknu od korupcije i organizovanog kriminala, koje će da se aktivno bore protiv siromaštva i koje će BiH društvo usmjeriti ka izgradnji države socijalnog blagostanja.

5. Da li možda Dejtonski mirovni sporazum predstavlja kočnicu razvoju socijaldemokratske političke opcije i tjera li on socijaldemokrate, da mimo svoje volje, političke saveznike traže u nacionalnim strankama?

Da. Ali da li Dejtosnki mirovni sporazum, odnosno njegov Aneks 4. - Ustav, tjera te iste socijaldemokrate da kada sklope koaliciju sa nacionalim strankama izgube svoj politički identitet radi vlastitog političkog probitka?
Kao što sam već rekao za Bosnu i Hercegovinu čije društvo nema zdrave osnove i koje se nalazi u 20godišnjoj latentnoj nacionalnoj segregaciji koju generiše Ustav, bijeg od nacionalnih i drugih podijela leži upravo u socijaldemokratiji. Nažalost, protagonisti socijaldemokratije u političkom smislu u Bosni i Hercegovini, nakon što se nađu u vlasti u pravilu izgube svoj politički identitet i utope se u ozakonjeno nacionalno raslojavanje. Zato je potrebno ujedinjavanje ljevice i njeno političko jačanje, ali i saradnja sa drugim strankama je neminovna ukoliko se želi ići naprijed. Prosparitet Bosne i Hercegovine i njenih građana mora da bude politički cilj svim političkim subjektima i u tom kontekstu ne treba bježati od političkog kompromisa sa svima koji su za nedjeljivu suverenu i nezavisnu BiH, koji su za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i koji su za aktivnu borbu protiv siromaštva. Svi koji u tim aktivnostima mogu pomoći su dobrodošli. SDU BiH, je upravo na tom fonu i stupio u koaliciju za predstojeće opće izbore u BiH sa SPP-om, Strankom penzinera/umirovljenika BiH, DNZ-om, LDS-om i SUND-om pod nazivom Koalicija „Zajedno za promjene“.

6. Koji su vaši najjači argumenti sa kojima izlazite na izbore 2014. godine

Naš najajči argument je da nas u SDU, ne mogu ucjeniti niti kupiti. To smo dokazali 2013. godine kada smo kao stranka na vlasti u Kantonu Sarajevo bili najveća opozicija aktuelnoj većini u Kantonu Sarajevo. Nismo dozvolili povećanje cijene komunalnih usluga i naš poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo dr. Mujo Hošić nije podržao niti jednu mjeru koja bi ugrozila životni standard građana. Ukazivali smo na nepotizam i u vlastitim redovima, a zbog mog rada u okviru MUP-a Kantona Sarajevo gdje smo podnijeli informaciju Tužilaštvu KS o 13 negativnih revizorskih izvještaja komunalnih preduzeća u Kanotnu Sarajevo došlo je i do razlaza sa svim onima unutar SDU BIH koji su takvu vrstu nezakonitih radnji podržavali. Jednostavno nismo dozvolili da izgubimo svoj politički identitet – istinskih socijaldemokrata koji se zaista bore za ono što su tokom predizborne kampanje propagirali.  Nažalost, neke naše bivše kolege su podlegle pritisku i nisu odoljele iskušenju da se okoriste i zloupotrijebe SDU za zadovoljavanje svojih ličnih interesa. Tu je naravno bilo i drugih političkih partija koje su pokušale da instaliranjem svojih ljudi u vrh SDU-a obezbjede realizaciju njihovih interesa. To nismo mogli dopustiti, zato smo takve pojedince isključili iz naših redova.
SDU BiH je bila i ostala stranka koja baštini i afirmiše izvorne principe socijaldemokratije i neće nikome služiti za lični marketing i zapošljavanje šire i uže familije. Ovo je drugi put da se SDU rješava kompleksa „vječitih lidera“ i po tome smo, ja mislim jedinstveni na političkoj sceni u BiH. Kada smo bili politički najajči, kada smo preko svojih kadrova obnašali vlast u Kantonu Sarajevo nismo dozvolili nepotizam i privilegije i očistili smo se od takvih pojedinaca. Ja smatram da je to naš najjači argument, jer nađite mi još jednu političku stranku koja je počistila prvo ispred svojih vrata – u BiH je nema.     

7. Ključne odluke koje je potrebno donijeti i mjere koje je potrebno provesti nakon izbora 2014. godine, odnosno u narednom mandatnom periodu i kako to realizovati?

Naš tim u SDU BiH je identifikovao tri ključna polja na kojima postoji zastoj i problemi, to su: sigurnost, ekonomija i Ustav. Za svako ovo područje SDU je dao adekvatne odgovore u svom izbornom programu koji je dostupan na našoj web stranci www.sdu.ba.

Bez podizanja nivoa sigurnosti u BiH nema nikakvog napretka ni političkog ni ekonomskog - nikakvog.
U tom kontekstu potrebno je konkretno podržati streteško opredjeljenje za pristupanje Sjevernoatlanskom savezu, u smislu nuđenja rješenja po pitanju državne imovine koje kočnica ulaska BiH u NATO. U tom kontekstu SDU se zalaže za hitno rješavanje pitanja državne imovine i to na način da se VLASNIŠTVO nad cjelokupnom državnom imovinom uknjiži  na džavu BiH. Država BiH ostaje vlasnik nad državnom imovinom za sva vremena. Iza toga se mora donijeti Zakon o KORIŠTENJU državne imovine na nižim nivoima. Posebno podvlačimo o KORIŠTENJU , a ne o prenosu VLASNIŠTVA.
Pored pitanja državne imovine u sektoru sigurnosti, SDU BiH se od 2011. godine aktivno zalaže za uspostavljanje Ureda za Suzbijanje Korupcije i Organiziranog Kriminala u BiH – tzv. USKOK. Ovaj ured bi bio potčinjen Tužilaštvu BiH i bio direktno odgovoran Glavnom Tužiocu BiH. Kako bi se sve aktivnosti USKOK-a sprovele u dijelo, Država Bosna i Hercegovina mora obezbjediti koncepcijske odnosno strateške dokumente, čvrstu materijalnu osnovu, visok stepen tehničke opremljenosti, normativnu regulativu iz nadležnosti Države sa oštrijim sankcijama, kako bi se stanje javne sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini dovelo na najveći mogući nivo, a posebno sa aspketa suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala.

Što se tiče ekonomskog sektora tu je potrebno izvršiti strukturalnu reformu. Država mora biti uključena u obrt kapitala u većem procentu nego što je to danas slučaj, jer se skoro sav prihod od javnih preduzeća odljeva na administraciju. U tom smislu država mora iskoristiti sve mogućnosti javno-privatnog partnerstva u podizanju ekonomske moći u cilju stabilizacije socijalnih prilika i omogućavanja otvranja novih radnih mjesta. Samo na ovaj način može doći do podizanja životnog standarda građana i stabilizacije ekonomskih prilika u BiH.

U tu svrhu potrebno je uraditi sljedeće:

a) Finansijski sistem
1.Kurs – ostaviti fiksni kurs prema euru
2.Ukinuti entitetske i njihov kapital sjediniti i osnovati jaku državnu banku za:
(1) strateške investicije te za
(2) finansiranje malih i srednjih preduzeća
3.Uvođenje Zakona o potpunoj tajnosti bankovnih računa, privatnih i privrednih, u skladu sa standardima MONEYVAL-a, kako bi se privukao strani kapital.
 
b) Osnovati Ministarstvo za dijasporu na državnom nivou s dva cilja:
(1) privući vodeće stručnjake bh. porijekla u Vladu i ministarstva i
(2) ući u zajedničke projekte s našim menadžerima u svijetu.

c) Poslovno okruženje
1.Osnivanje firmi učiniti najjednostavnijim u Evropi – za 24 sata, kroz poseban državni ured.
2.Teritorij BiH kod Neuma proglasiti bezcarinskom zonom, a u drugoj fazi zonom slobodne trgovine.
3.Strane firme osloboditi plaćanja dijela doprinosa i poreza na period od dvije godine (uslovno, da se ne zatvore zakonski regulisat depozit u visini planiranog ulaganja nakon prve godine)

d) Ekologija
1.Zabraniti daljnju eksploataciju prirodnih bogastava bez jasnog plana.
2.Trećinu teritorija (33%) proglasiti zaštićenim nacionalnim, ekološkim i arheološkim parkovima
3.Uvesti rigorozne kriterije za prečišćavanje otpada koji ide u vode i zrak. Pomoći investitorima u nabavci sistema za filtriranje kroz poreske olakšice.
 
e) Odrediti privredne grane za strane investicije i javno-privatno partnerstvo

1. Organska hrana je najskuplji proizvod budućnosti: Polovinu obradivih, a napuštenih posjeda ponuditi u 30-to godišnji zakup razvijenim zemljama-uvoznicima hrane (na primjer Južna Koreja). Drugu polovinu-stimulisati potencijalne obrađivače grantovima i povoljnim kreditima. Cilj:  izvoz od $ 1,2 mlrd ukupno u narednih šest godina

2. Proizvodnja energije zasnovana na vlastitim rersursima: ugalj (80%) i voda (20%). Otvoriti nove pogone, ali vodeći računa o zaštiti okoline. Cilj: sa $ 200 mil. godišnje danas, izvoziti $ 1,3 mlrd. ukupno u roku od narednih šest godina.

3. Tri auto-puta: (1) Bosanski Brod-Neum, (2) (Zagreb)-Bihać-Banja Luka-Doboj-Tuzla-(Beograd), (3) (Split)-Međugorje-Mostar-Trebinje-(Dubrovnik). Bazirati se na domaćoj građevinskoj operativi, domaćim projektantskim kućama i iskusnim domaćim građevinskim radnicima. Građevinska industrija će za sobom povući zapošljavanje i proizvodnju u nizu drugih pratećih industrija građevinskog materijala, opreme, alata i sl. Sa tri auto-puta zemlja će biti privlačna posjetiocima s istoka, zapada i sjevera. Prihod s naplatnih rampi i objekata duž auto puta koristiti za daljnja ulaganja. Cilj: polovinu sredstava osigurati kreditima, a drugu polovinu samofinansirati.

4. Turizam: Ponuditi BiH kao destinaciju interreligijskog okupljana zbog poruka mira, a sve to izgradnjom turističke infrastrukture i ulaganjem u atraktivne turističke lokacije koje će privući dovoljno turista koji će posjećivati BiH. Cilj: $ 2 mlrd ukupno u narednih šest godina.

SDU BIH će na makroekonomskom planu ponuditi i plan stabilizacije tzv. PLAN 14 koji ima ukupno 14 mjera koje se moraju sprovesti u roku od 365 dana sa evaluacijom poslije prvih 100 dana. Bez sprovođenja ovih mjera nema stabilizacije ekonomskog sektora u BiH.
Inventura na svim nivoima
Donošenje zakona o fiskalnoj odgovornosti
Potpisivanje izjave o fiskalnoj odgovornosti
Promjena strukture potrošnje
Budžetska preraspodijela
Koordiniranje fiskalnih plitika unutar države
Prekinuti lanac nelikvidnosti
Rasterećenje privrede
Hitna reforma PIO-a
Zabrana rasprodaje resursa
Formiranje fonda za budućnost
Održavanje stabilnosti KM
Preraspodijela unutar socijalnih fondova
Osigurati pravnu sigurnost

Što se tiče Ustava, SDU BiH izražvava svoje odlučno protivljenje bilo kakvoj pravnoj legalizaciji bilo kojih kulturnih, vjerskih, teritorijalnih, etničkih podjela Bosne i Hercegovine ostvarenih putem agresije na Republiku BiH. Shodno tome, kao Bosanci i Hercegovci ne pristajemo da budemo građani drugog reda ni na jednoj stopi Republike BiH.
SDU BiH izražava svoje jasno opredjeljenje da je Ustav Republike Bosne i Hercegovine jedini pravni dokument na osnovu kojeg je priznata nezavisnost Bosne i Hercegovine, koji je obezbjedio održavanje slobodnih višepartijskih izbora u Bosni i Hercegovini u 1990.godini i obezbjedio održavanje referenduma za nezavisnost u 1992. godini. Pod ovim Ustavom, Republika Bosna i Hercegovina je postala članica UN-a. Ustav Republike Bosne i Hercegovine obezbjeđuje da je svaki građanin suveren na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na njegovu etničku i vjersku pripadnost.
SDU BiH smatra da ne postoje pravne odredbe u internacionalnom pravu niti građanskom pravu koje se mogu koristiti kao osnova da se rezultatima agresije promijeni Ustav i politički sistem suverene države, bez saglasnosti nadležnih državnih institucija. Naša je obaveza da državi Bosni i Hercegovini vratimo ustavni, pravni i teritorijalni status kakav je Republika Bosna i Hercegovina imala prije agresije i genocida. Za sada je Ustav RBiH samo suspendiran. Stoga tražimo njegov povratak iz suspenzije i ponovnu uspostavu državno-pravnog poretka kojeg on nalaže na cijelom teritoriju BiH u državnoj strukturi vlasti BiH. Tek se taj ustav, ukoliko postoji potreba, može mijenjati prema željama građana i njihovih predstavnika u Parlamentu Republike BiH.

8. Čiju pomoć ste spremni zatražiti ili prihvatiti iz svoje grupacije (drugih sd-partija) iz drugih grupacija (liberalne, socijalističke ili pučke stranke) ili nevladinog sektora.

Mi u SDU spremni smo raditi dan i noć sa svim onim političkim i drugim subjektima koji sebe vide u okviru našeg predizbornog programa koji smo izložili. Politički kompromis je za SDU moguć sa svima onima koji imaju iste ciljeve. Što se tiče socijaldemokratije - socijaldemokratija se mora ujediniti u jednu snažnu političku opciju koja može i mora iz temelja promijenti naše društvo.

9. Koja su to ključna imena iz Vaše partije koje pripremate za izvršne funkcije

Znate, na našem predizobrnom skupu 2010. godine u zradi UNITIC-a u Sarajevu rahmetli prof. Dr. Nijaz Duraković je kazao „Socijaldemokratija je ideja koji su mnogi htjeli ugušti. Proganajli su njene protagoniste, zatvarali ih, mučki ubijali, al ta ideja je preživjela i te atake i test vremena. Opstala je zahvaljujući ljudima poput vas, ljudima koji tu ideju nose u srcu. Ljudima koji zbog te ideje ne prezaju da podnesu svaku žrtvu. A zašto, zato što je to ideja koja omogućava jedinstvo djelovanja, jednako korištenje društvenih dobara, solidarnost sa siromašnima i iznad svega socijalnu pravdu i pravicu“.
Stoga, svaki onaj član SDU BiH je jednako važan kao i njeno predsjedništvo i njen predsjednik i svi kvalitetni kadorvi koje mi zaista imamo među našim redovima.

10. Šta ako ne pobijedite ili ne dobijete priliku da budete dio koalicije koja čini vlast?

Opozicija u Bosni Hercegovini ima također, veliku odgovornost i opoziciono djelovanje treba da bude korektivni faktor aktuelnoj vlasti. Za nas u SDU opozicija predstavlja prirodno stanje bilo da smo u vlasti ili van nje, jer mi se vodimo prije svega principima, a ne neprincipjelnim političkim dogovorima.Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.