30. Mujo Žilić

Mujo Žilić je rođen 1970. godine. Kao omladinac je bio učesnik svih akcija za ekonomski i infrastrukturni razvoj zemlje, akcija koje su ujedno njegovale i širile ideju smanjivanja klasnih razlika i bratstva i jedinstva naroda bivše države. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu napušta radnu obavezu u JP PTT Saobraćaja i stavlja se na raspolaganje Armiji Republike BiH. Od polovine rata vrši dužnost komandira voda na prvoj liniji odbrane u reonu: Zlatište - Debelo brdo - Jevrejsko groblje. Krajem agresije vraća se na radno mjesto u današnjem BH Telecom d.d.

Pvo političko djelovanje počinje u SDU BiH - krajem 2010. godine, a od novembra 2011. godine preuzima funkciju Predsjednika OO SDU BiH Centar. Mujo je oženjen, a politikom se počeo baviti zbog generacije svoga sina, kojoj želi omogućiti sigurnu okolinu, ekonomski stabilnu domovinu i mirnu budućnost.

Socijalna pitanja. –Ovde bih se najviše zadržao na aktivnostima koja bi omogućila utvrđivanje ključnih pitanja u sistemu koja bi, ako bi bila riješena od strane tijela vlasti, dovela do ostvarenja prava za svakoga, a posebno za najugroženije osobe, i omogućavanje ugroženim pojedincima da upoznaju i štite svoja prava. Konkretno, svjedoci smo raznih oblika prevara i prevelikog opterećenja državnih budžeta, koje opet najviše štete nanose baš onim najugroženijim pojedincima. Sredstva koja se odvajaju za sve ugrožene kategorije nisu mala ali su neadekvatno i nepravedno raspoređena.

Najsiromašnija petina stanovništva prima samo oko 20% od ukupnog iznosa socijalne pomoći iz budžetskih socijalnih transfera, što je mnogo manje od njihovih realnih potreba. Dakle zalagao bih se za preraspodijelu unutar socijalnih fondova (izdvajanja iz budžeta za bogati sloj boračke populacije preusmjeriti za one koji su u stanju potrebe) uporedo sa pokretanjem i dokazivanjem postupaka protiv onoih koji su razna prava neosnovano dali i stekli. Također bi se zalagao u cilju promoviranja i podržavanja jednakog postupanja i mogućnosti za sve kategorije osoba s invaliditetom. Zalagao bih se i da se poštuje i primjenjuje UN konvencija o pravima OSI i njihova ravnopravnost u svim segmentima društva kako zdravstvo,školstvo,zapošlavanje i uživanje svih ljudskih prava i da se tretiraju kao  ravnopravni članovi društva.

 


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.