30. Mujo Žilić

Mujo Žilić je rođen 1970. godine. Kao omladinac je bio učesnik svih akcija za ekonomski i infrastrukturni razvoj zemlje, akcija koje su ujedno njegovale i širile ideju smanjivanja klasnih razlika i bratstva i jedinstva naroda bivše države. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu napušta radnu obavezu u JP PTT Saobraćaja i stavlja se na raspolaganje Armiji Republike BiH. Od polovine rata vrši dužnost komandira voda na prvoj liniji odbrane u reonu: Zlatište - Debelo brdo - Jevrejsko groblje. Krajem agresije vraća se na radno mjesto u današnjem BH Telecom d.d.

Pvo političko djelovanje počinje u SDU BiH - krajem 2010. godine, a od novembra 2011. godine preuzima funkciju Predsjednika OO SDU BiH Centar. Mujo je oženjen, a politikom se počeo baviti zbog generacije svoga sina, kojoj želi omogućiti sigurnu okolinu, ekonomski stabilnu domovinu i mirnu budućnost.

Ovo je rak rana bh društva. Da bi se smanjio broj radnika ‘na crno’ zalagao bih se da se napravi ozbiljna analiza kako bi sistem funkcionirao ukoliko bi se smanjili veliki doprinosi koji su osnovni teret za poslodavce. Prijavljivanjem većeg broja radnika, a smanjivanjem poreskih opterećenja mogao isti novac prikupljati kao i sada, ili čak i veći, a veći broj radnika i njihovih porodica bi bio zdravstveno osiguran. Poslodavcima je jeftinije platiti kaznu nego plaćati doprinose. Uporedo s tim radio bih na tome sa se uvedu strožije kontrole tržišta rada, povećanja kazni za poslodavce i povećanje broja inspektora. Mislim da se rad na crno toleriše od strane vlasti kao model očuvanja socijalog mira.

Posebno bih se zalagao na tome da se svaki pojedinac koji obavlja bilo kakvu djelatnost može i mora registrovati kao radna jedinica. Tako bi se dobila stvarna slika broja zapopslenih, tj. smanjio broj registrovanih nezaposlenih, napunili budžeti i omogućilo bi se pomaganje i ulaganje sredstava u grane koje sada trpe manjak sredstava (zdravstvo, prosvjeta, kultura, sport, itd). Također bi se oslobodili budžeti od izdvajanja sredstava za one koji ostvaruju prihode radom na crno i omogućilo usmjeravanje sredstava onima koji su u stanju potrebe, kao što su invalidne osobe, penzioneri, RVI, dječiji dodaci. Plaćanje poreza je osnov za jaku državu, a samo jaka država može da štiti i da stane iza svakog svog građanina.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.