30. Mujo Žilić

Mujo Žilić je rođen 1970. godine. Kao omladinac je bio učesnik svih akcija za ekonomski i infrastrukturni razvoj zemlje, akcija koje su ujedno njegovale i širile ideju smanjivanja klasnih razlika i bratstva i jedinstva naroda bivše države. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu napušta radnu obavezu u JP PTT Saobraćaja i stavlja se na raspolaganje Armiji Republike BiH. Od polovine rata vrši dužnost komandira voda na prvoj liniji odbrane u reonu: Zlatište - Debelo brdo - Jevrejsko groblje. Krajem agresije vraća se na radno mjesto u današnjem BH Telecom d.d.

Pvo političko djelovanje počinje u SDU BiH - krajem 2010. godine, a od novembra 2011. godine preuzima funkciju Predsjednika OO SDU BiH Centar. Mujo je oženjen, a politikom se počeo baviti zbog generacije svoga sina, kojoj želi omogućiti sigurnu okolinu, ekonomski stabilnu domovinu i mirnu budućnost.

Podaci o nezaposlenosti u BiH, pa i u KS su zastarašujući. Pošto su uglavnom uništene sve ostale grane koje omogućavaju ekonomski razvoj, moj rad bi bio usmjeren na razvoju turizma. KS ima sve preduslove za ozbiljno bavljenje turizmom tokom cijele godine. Turizam se danas s pravom smatra granom koja na najbolji i najbrži način, sa ozbiljnijim pristupom doprinosi društvenom blagostanju, rastu GDP-a, zaposlenosti i investicijama. U politikama ekonomskog razvoja turizam ima značajno mjesto kao faktor razvoja. Poseban razvojni aspekt turizma ogleda se u eksternim efektima koje turizam ima na niz djelatnosti u ekonomiji i društvu, počevši od proizvodnje hrane i pića, drumskog, željezničkog i zračnog prometa, razvoja infrastrukture i investicija u destinacijske kapacitete, preko razvoja hotelijerstva, trgovine i industrije zabave do pokretanja razvoja niza servisa i promjena u ruralnom, okolinskom u prostornom razvoju zemlje, te podizanju blagostanja i životnog standarda zemalja koje promoviraju i podržavaju razvoj turizma.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.