30. Mujo Žilić

Mujo Žilić je rođen 1970. godine. Kao omladinac je bio učesnik svih akcija za ekonomski i infrastrukturni razvoj zemlje, akcija koje su ujedno njegovale i širile ideju smanjivanja klasnih razlika i bratstva i jedinstva naroda bivše države. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu napušta radnu obavezu u JP PTT Saobraćaja i stavlja se na raspolaganje Armiji Republike BiH. Od polovine rata vrši dužnost komandira voda na prvoj liniji odbrane u reonu: Zlatište - Debelo brdo - Jevrejsko groblje. Krajem agresije vraća se na radno mjesto u današnjem BH Telecom d.d.

Pvo političko djelovanje počinje u SDU BiH - krajem 2010. godine, a od novembra 2011. godine preuzima funkciju Predsjednika OO SDU BiH Centar. Mujo je oženjen, a politikom se počeo baviti zbog generacije svoga sina, kojoj želi omogućiti sigurnu okolinu, ekonomski stabilnu domovinu i mirnu budućnost.

Mujo Žilić

Građani ne mogu u potpunosti uživati svoje univerzalno pravo na liječenje što uveliko stvara sliku nesigurnog okruženja. Rješenje je u zakonskoj regulativi i izmjeni Pravilnika koji je regulirao uvjete za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena. Smatram da zdravstvenim radnicima treba onemogućiti rad van punog radnog vremena, ali istovremeno treba privatne ordinacije i privatne zdravstvene ustanove koje su registrovane u skladu sa Zakonom staviti u isti položaj kao i javne i time stvoriti pozitivnu konkurenciju u zdravstvu...

Podaci o nezaposlenosti u BiH, pa i u KS su zastarašujući. Pošto su uglavnom uništene sve ostale grane koje omogućavaju ekonomski razvoj, moj rad bi bio usmjeren na razvoju turizma. KS ima sve preduslove za ozbiljno bavljenje turizmom tokom cijele godine. Turizam se danas s pravom smatra granom koja na najbolji i najbrži način, sa ozbiljnijim pristupom doprinosi društvenom blagostanju, rastu GDP-a, zaposlenosti i investicijama. U politikama ekonomskog razvoja turizam ima značajno mjesto kao faktor razvoja...

Ovo je rak rana bh društva. Da bi se smanjio broj radnika ‘na crno’ zalagao bih se da se napravi ozbiljna analiza kako bi sistem funkcionirao ukoliko bi se smanjili veliki doprinosi koji su osnovni teret za poslodavce. Prijavljivanjem većeg broja radnika, a smanjivanjem poreskih opterećenja mogao isti novac prikupljati kao i sada, ili čak i veći, a veći broj radnika i njihovih porodica bi bio zdravstveno osiguran. Poslodavcima je jeftinije platiti kaznu nego plaćati doprinose...

Ovde bih se najviše zadržao na aktivnostima koja bi omogućila utvrđivanje ključnih pitanja u sistemu koja bi, ako bi bila riješena od strane tijela vlasti, dovela do ostvarenja prava za svakoga, a posebno za najugroženije osobe, i omogućavanje ugroženim pojedincima da upoznaju i štite svoja prava. Konkretno, svjedoci smo raznih oblika prevara i prevelikog opterećenja državnih budžeta, koje opet najviše štete nanose baš onim najugroženijim pojedincima...

Problem saobraćaja u KS počinje sa GRAS-om, a nastavlja se sa nelegalnim prevoznicima, što opet vodi do problema rada na crno. Također su česti slučajevi nasilja u vozlima javnog prevoza, što opet vodi ka problemu sigurnosti. Zalagati ću se da se riješe ova pitanja, a posebno samo funkcionisanje firme GRAS, jer je nedopustivo da stanovnici pojedinih rubnih područja danas nemaju osiguran javni prevoz. Također bi radio na tome da se mora obezbjediti odvijanje saobraćaja i u uslovima...


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.