6. Mujo Hošić

Mujo Hošić je rođen 1956. Godine. Po zanimanju je dr. Medicine, specijalizacija Pulmolog i aktivno se bavi medicinom.  Izabran je 7 puta u organe zakonodavnih tijela Općine Ilidža, Kantona Sarajevo i Parlamenta Federacije BiH. Trenutno je član predsjedništva SDU BiH i poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo.

- Podnesena informacija (krivična prijava) Tužilaštvu BiH protiv NN s ciljem da se utvrdi način i zakonitost formiranja cijena prirodnog gasa od Ruskog dobavljača do krajnjeg potrošača, gdje bi se napokon trebalo vidjeti ko sve učestvuje i ko je sve “ugrađen” u krajnju cijenu gasa.

- Tražili smo od svih međunarodnih faktora da ohrabre naše pravosudne institucije i pomognu u formiranju BiH USKOK-a koji bi se obračunao sa krupnim ribama i njihovim pomagačima bez obzira na njihovu političku funkciju i pripadnost.

- Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o štrajku u FBiH, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH, koji je išao u korist prava radnika.

- Prijedlog izimjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH, u vezi zaštite novinara prilikom vršenja službenih zadataka, koji je odbijen.

- Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pomilovanju u vezi strožijeg kriterijuma dodijelivanja pomilovanja vršiocima krivičnih djela iz oblasti terorizma kao i djela protiv polne slobode i morala odnosno silovanja i spolnog odnosa sa djetetom.

- Prijedlog amandmana na Zakon o električnoj energiji FBiH u saradnji sa USIAD-om (REAP), u funkciji zaštite malih potrošaća - domaćinstava.

- Inicijativa da se lica koja prijave dokazanu korupciju novčano stimulišu.
- Inicijativa za izmjenu Ustava FBiH, kojim bi se omogućio direktan izbor Gradonačlnika Sarajeva i Mostara.

- Inicijativa o sazivanju tematske sjednice Doma Naroda Parlamenta FBiH u vezi položaja privrede u FBiH.

- Inicijativa za pokretanje revizije privatizacije sa posebnim akcentom na provjeri poštivanja sklopljenih ugovora.

- Zahtjev za smjenu predsjednice FBiH Brojane Krišto zbog podređivanja funkcije predsjednika FBiH svojim i stranačkim interesima.

- Amandmani na Zakon o držanju i nošenju oružja u Kantonu Sarajevo koji se odnose na strožiju kontrolu izdavanja dozvola za držanje i nošenje oružja, te opremanje policije i davanje policiji širih ovlaštenja. Inicijativa za utvrđivanje akcionog plana MUP-a KS o suzbijanju maloljetničke delinkvencije.

- Inicijativa za provjeru naplate koncesija u Kantonu Sarajevo u skladu sa Zakonom.

- Inicijativu za regulisanje problematike nabavke, naplate  i distribucije prirodnog gasa na području Kantona Sarajevo, temeljem koje je podnesena informacija i Kantonalnom tužilaštvu.  Bili smo eksplicitno protiv povećanja cijene vode i plina u Kantonu Sarajevo.

- SDU BiH i danas smatra da se građani varaju prilikom utvrđivanja cijene nabavke i distribucije prirodnog gasa. Inicijativa za formiranje holding preduzeća za pružanje komunalnih usluga radi smanjenja troškova cijene komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo. U tom kontekstu i inicijativa za sazivanje tematske sjednice po pitanju stanja u komunalnoj privredi Kantona Sarajevo, koja je održana. Tražili smo manjenje cijene komunalnih usluga i uvođenje programa „SOCIJALNE KARTE“.

- Inicijativa za obezbjeđivanje sredstava za prevazilaženje efekata ekonomske krize u Kantonu Sarajevo.

- Inicijativa za rješavanje nagomilanih problema u KJKP GRAS, u funkciji zaštite i djelatnosti i radnika

- Inicijativa za finansiranje hitne zdravstvene pomoći boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo.

- Inicijativa za formiranje komisije Skupštine Kantona Sarajevo za suzbijanje korupcije među buđetskim korisnicima, koja je prihvaćena od strane Skupštine Kantona Sarajevo, ali nikada nije realizovana.

- Na insistiranje Parlamentarne grupe SDU BiH u Skupštini Kantona Sarajevo, pokrenute su promjene Ustava Kantona Sarajevo u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost konstitutivnih naroda pri  raspodjeli odgovornih funkcija u Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

- Odlučno smo bili protiv imenovanja Upravnih i Nadzornih odbora Opće Bolnice u Sarajevu, Zavoda Zdravstvenog osiguranja. Nismo pristali na jednonacionalne Upravne i Nadzorne odbore Javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo. Zahtjevali smo iscrpne izvještaje Javnih Preduzeća u Kantonu Sarajevo.
Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.