36. Minela Amidžić

Minela je rođena 18.02.1987. godine u Trebinju. Naobrazbu i zvanje Magistra kriminalistike je stekla na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Karijeru počinje u Fondaciji lokalne demokratije na projektima "Monitoring i analiza provedbe kriterija za školske nazive i obilježja", koji je podržala Europska unija i "Zaštita od nasilja u porodici kod osoba sa posebnim potrebama (slijepa i slabovidna lica i gluhonijemi)". Rad nastavlja u Teniskom savezu Bosne i Hercegovine, nakon čega radi za medijsku kuću "Dnevni list". Trenutno je angažovana u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Minela je pristupila SDU BiH početkom 2014. godine, a u julu preuzima funkciju Predsjednika Organizacije mladih OO SDU Centar.


Određeni dio novca iz budžeta KS, pored naučno - istraživačkog rada, usmjeriti i na obavezno uvođenje praktičnog dijela nastave za studente svih fakulteta. Fakulteti bi imali mogućnost dostavljanja prijedloga i spiska predmeta koji su relevantni te u okviru kojih je praktični dio nastave moguće realizirati. Na ovaj način bi studenti imali 20-30% nastavnih aktivnosti realiziranih kroz praktični rad, što bi dodatno unaprijedilo njihove kompetencije i pripremilo ih za tržište rada. Također, važnu ulogu u realizaciji ove ideje bi imalo i nadležno ministarstvo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS koje bi posredovalo u uspostavljanju saradnje između fakulteta i institucija u kojima su zaposleni stručnjaci iz razičitih oblasti.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.