36. Minela Amidžić

Minela je rođena 18.02.1987. godine u Trebinju. Naobrazbu i zvanje Magistra kriminalistike je stekla na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Karijeru počinje u Fondaciji lokalne demokratije na projektima "Monitoring i analiza provedbe kriterija za školske nazive i obilježja", koji je podržala Europska unija i "Zaštita od nasilja u porodici kod osoba sa posebnim potrebama (slijepa i slabovidna lica i gluhonijemi)". Rad nastavlja u Teniskom savezu Bosne i Hercegovine, nakon čega radi za medijsku kuću "Dnevni list". Trenutno je angažovana u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Minela je pristupila SDU BiH početkom 2014. godine, a u julu preuzima funkciju Predsjednika Organizacije mladih OO SDU Centar.


Uspostaviti sistem finansiranja magistarskih i doktorskih radnji u okviru kojih se obrađuju teme koje mogu biti od izuzetne koristi za unaprijeđenje kvalitete života i rada građana Kantona Sarajevo. Magistranti i doktoranti bi imali obavezu da rezultate svojih istraživanja i druga saznanja do kojih kroz svoje radove dođu prezentiraju u vidu izvještaja nadležnom stručnom timu, te ponude smjernice za praktične implikacije.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.