22. Dragan Duvnjak

Dragan Duvnjak je rođen u Sarajevu 9.9.1977. Završio je O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević te Prvu gimnaziju, a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Trenutno je zaposlen u BH Telekomu i posjeduje  stručna znanja iz: projektovanja i održavanja telekomunikacijskih mreža; prenosnih i optičkih sistema u telekomuniakcijama; sistema upravljanja kvalitetom.

Dragan je član SDU BiH od decembra 2013. godine, a ulazak u SDU mu je prvi politički angažman. Trenutno je potpredsjednik Kantonalne Organizacije Sarajevo SDU BiH.

Sedam institucija kulture od državnog značaja koja trenutno ne pripadaju nikome nalaze se na području Kantona Sarajevo. To su:

  1. Historijski muzej BiH,
  2. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH,
  3. Umjetnička galerija BiH,
  4. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH,
  5. Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe BiH,
  6. Zemaljski muzej BiH,
  7. Kinoteka BiH.
  • Zahtijevamo da se Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo izjasni o 7 institucija od državnog značaja u vezi sa sistemskim financiranjem njihovog rada i strategije za budućnost.
  • Zahtijevamo da se uradi analiza od strane nezavisne komisije (koja nije vezana ni za jednu političku opciju) štete koja je učinjena zatvaranjem ovih institucija za kulturnu baštinu, očuvanje njihovih arhiva, te obrazovni sistem Kantona Sarajevo i BiH u cjelini.
  • Zahtijevamo konkretan prijedlog očuvanja institucija od državnog značaja, uz plan ostvarivanja profita ponovnim otvaranjem ovih institucija za javnost.

Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.