22. Dragan Duvnjak

Dragan Duvnjak je rođen u Sarajevu 9.9.1977. Završio je O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević te Prvu gimnaziju, a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Trenutno je zaposlen u BH Telekomu i posjeduje  stručna znanja iz: projektovanja i održavanja telekomunikacijskih mreža; prenosnih i optičkih sistema u telekomuniakcijama; sistema upravljanja kvalitetom.

Dragan je član SDU BiH od decembra 2013. godine, a ulazak u SDU mu je prvi politički angažman. Trenutno je potpredsjednik Kantonalne Organizacije Sarajevo SDU BiH.

  • Obučavanje mladih u cilju sprečavanja nestajanja pojedinih zanimanja.
  • Iskorištavanje mogućnosti financijske potpore od strane Zavoda za zapošljavanje - jedna godina pripravničkog staža za mlade koji su na birou, a koji se mogu obučiti za rijetka zanimanja koja polako izumiru u našim pozorištima i na filmu (patiner/ka, šminker/ica, masker/ka i sl.).
  • Vidljivo objavljivanje konkursa za radna mjesta u javnim ustanovama (na zvaničnm web stranicama tih ustanova, te u minimalno dvjema visokotiražnim dnevnim novinama koja se izdaju u Kantonu Sarajevo).

Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.