22. Dragan Duvnjak

Dragan Duvnjak je rođen u Sarajevu 9.9.1977. Završio je O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević te Prvu gimnaziju, a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Trenutno je zaposlen u BH Telekomu i posjeduje  stručna znanja iz: projektovanja i održavanja telekomunikacijskih mreža; prenosnih i optičkih sistema u telekomuniakcijama; sistema upravljanja kvalitetom.

Dragan je član SDU BiH od decembra 2013. godine, a ulazak u SDU mu je prvi politički angažman. Trenutno je potpredsjednik Kantonalne Organizacije Sarajevo SDU BiH.

Dragan Duvnjak

Javno objavljavljivanje imena Istaknutih samostalnih umjetnika/ca, njihovih biografija i izvještaja o njihovom radu. Javno objavljivanje konkursa za dobijanje statusa Istaknutog/e samostalnog/e umjetnika/ce na zvaničnoj web stranici Ministarstva Kulture i sporta KS i u visokotiražnim dnevnim novinama koja se izdaju i prodaju u Kantonu Sarajevo. Javno objavljivanje uslova i kriterija za dobijanje statusa, broj ljudi koji mogu dobiti status, sastav komisije koja odlučuje o izboru, te odluke komisije i obrazloženja tih odluka.

Obučavanje mladih u cilju sprečavanja nestajanja pojedinih zanimanja. Iskorištavanje mogućnosti financijske potpore od strane Zavoda za zapošljavanje - jedna godina pripravničkog staža za mlade koji su na birou, a koji se mogu obučiti za rijetka zanimanja koja polako izumiru u našim pozorištima i na filmu (patiner/ka, šminker/ica, masker/ka i sl.). Vidljivo objavljivanje konkursa za radna mjesta u javnim ustanovama (na zvaničnm web stranicama tih ustanova, te u minimalno...

Stručna analiza stanja i načina očuvanja arhivske građe, muzejskih eksponata, umjetničkih djela, knjiga, fimskih, video i audio zapisa koje se nalaze u depoima javnih ustanova KS. Provjera usklađenosti rada javnih ustanova KS sa zakonom o arhiviranju. Pojednostavljenje protokola pristupa dokumentima arhivske građe koja se nalazi u depoima javnih ustanova KS (npr. Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Arhiva BiH i sl.). Izrada plana digitalizacije dokumenata arhivske građe.

Izmjena Zakona / Pravilnika o izboru direktora/ice. Izmijeniti zakon koji traži da direktor/ica mora imati 5 godina iskustva u rukovođenju javnom ustanovom, što onemogućava imenovanje mladih ljudi na rukovodeće pozicije. Umjesto toga osoba koja se prijavljuje na transparentan konkurs mora imati 2 godine iskustva u vođenju javne ustanove, organizacione jedinice javne ustanove, organizacije ili udruženja koje je postiglo izvrsne rezultate u poslovanju. Pružiti mogućnost da se na mjesto direktora/ice mogu prijaviti...

1. Osnivanje Holdinga kantonalnih komunalnih preduzeća: smanjenje troškova poslovanja  (drastično smanjenje broja zaposlenih u takozvanim zajedničkim službama - računovodstvo, finansije, opšti i administrativni poslovi, tekuće održavanje nekretnina, opreme, racionalizacija poslovnih funkcija, jedinstvena nabava i sl.). Efikasnije upravljanje nekretninama. Efikasnije upravljanje poslovnim finansijamaIzvršiti reviziju sistematizacije zaposlenih, smanjiti broj administracije, a povećati broj stručnih lica...

Sedam institucija kulture od državnog značaja koja trenutno ne pripadaju nikome nalaze se na području Kantona Sarajevo. To su: Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Umjetnička galerija BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe BiH, Zemaljski muzej BiH, Kinoteka BiH. Zahtijevamo da se Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo izjasni o 7 institucija od državnog značaja u vezi sa sistemskim financiranjem njihovog rada i strategije za budućnost...


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.