26. Beisa Biberović

Beisa Biberović, rođena je 16.11.1982.godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila 1997.godine, nakon čega upisuje srednju školu Primjenjenih umjetnosti/odsjek slikarstvo i uspješno je završava 2001. godine. Iste godine upisuje ALU u Sarajevu/nastavni smjer i završava 2005.godine. Od 2003. angažovana na poslovim nastavnika likovne kulture u OŠ"Safvet-beg Bašagić". Tokom svog profesionalnog angažmana ostvarila niz nagrada, u oblasti likovnog stvaralaštva, zajedno sa učenicima. 2012. godine stiče zvanje magistar slikarstva u klasi prof. Radoslava Tadića.

Aktivnim članom SDU postaje u toku 2013. godine. Već u 2014.godini imenovana predsjednicom Foruma žena Ilijaš i postaje pokretač niza aktivnosti kojima promoviše SDU. Posebno pažnju pridaje organizovanju humanitarnih akcija za ugroženo stanovništvo.

Beisa BiberovićImate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.