Privući investitore i ulagače u Kanton Sarajevo, omogućiti firmama olakšice tokom same registracije, smanjiti proceduru na najmanji mogući način putem posebnog državnog ureda, ukoliko je moguće maksimalno 5 radnih dana. Također, omogućiti im olakšice u vidu smanjenja plaćanja doprinosa ili dijela poreza na dobit na period od 5 godina, počevši od godine kada su ostvarila oporezivu dobit, s tim posebnim zakonom  onemogućiti im otvaranje novih  paralelnih firmi kako bi se izbjegle manipulacije i stvaranje vlastite koristi istih.Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.