Obzirom da u Kantonu Sarajevo kao i na području cijele BiH postoji jako veliki broj bespravno izgrađenih objekata, što lakšim putem omogućiti legalizaciju istih za one objekte za koje postoje uslovi, skratiti administrativnu proceduru, omogućiti svakom građaninu da može stupiti u kontakt sa voditeljima postupka, kako bi na vrijeme mogli dostaviti traženu dokumentaciju i biti u toku o svom predmetu, a ne da mogu dobiti informaciju samo u info kancelariji gdje rade volonteri, kao što je slučaj u pojedinim općinama. Smanjiti visinu plaćanje rente, a posebno staviti akcenat na socijalno ugrožene.Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.