Azra Korać

Obzirom da u Kantonu Sarajevo kao i na području cijele BiH postoji jako veliki broj bespravno izgrađenih objekata, što lakšim putem omogućiti legalizaciju istih za one objekte za koje postoje uslovi, skratiti administrativnu proceduru, omogućiti svakom građaninu da može stupiti u kontakt sa voditeljima postupka, kako bi na vrijeme mogli dostaviti traženu dokumentaciju i biti u toku o svom predmetu, a ne da mogu dobiti informaciju samo u info kancelariji gdje rade volonteri, kao što je slučaj u pojedinim općinama.

Privući investitore i ulagače u Kanton Sarajevo, omogućiti firmama olakšice tokom same registracije, smanjiti proceduru na najmanji mogući način putem posebnog državnog ureda, ukoliko je moguće maksimalno 5 radnih dana. Također, omogućiti im olakšice u vidu smanjenja plaćanja doprinosa ili dijela poreza na dobit na period od 5 godina, počevši od godine kada su ostvarila oporezivu dobit, s tim posebnim zakonom  onemogućiti im otvaranje novih  paralelnih firmi kako bi se izbjegle manipulacije i stvaranje vlastite koristi istih.Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.