24. Andrej Petrović

Andrej Petrović je rođen 21.12.1993.godine u Sarajevu. Završio je Srednju medicinsko školu Jezero u Sarajevu, kao pedijatrijski tehničar. Nakon toga je upisao Ekonomski fakuletet Univerziteta u Sarajevu. Od 2012.godine je aktivan član SDU BiH, član Predsjedništva OO SDU BiH Vogošća, kao i trenutni Predsjednik Kantonalne organizacije mladih SDU BiH Sarajevo, član Predsjedništva Kantonalne organiazcije SDU BiH Sarajevo, i član Galvnog odbora SDU BiH.

Od 2008. do 2012. godine je bio aktivno uključen u niz nevladinih organizacija, kao što su: Institut za razvoj mladih – KULT (project coordinator), Savez organizacija s intelektulnim teškoćama FBiH – Savez SUMERO (programme coordinator), Kulturno društvo STUP (project assistant), Sarajevo Film Festival (Dječiji program i teen arena), Sarajevska zima (koordinator za volontere), CCI (project assistant), Mreža lokalnih volonterskih servisa u BiH – Mreža volontiram (Potpredsjednik Upravnog obora), Mreža vijeća učenika u BiH – MREVUK (član Upravnog odbora), CIVITAS itd.

  • Osnivanje JU Centar za mlade Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo se sastoji od devet općina, od kojih su četiri gradske (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo) i pet prigradskih (Vogošća, Ilijaš, Ilidža, Hadžići i Trnovo). Od devet općina četiri (Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Ilidža) imaju Centar za mlade, dok ostalih pet općina (Stari Grad, Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Trnovo) nemaju svojevrsno okupljalište za mlade. Ukoliko bi Skupština Kantona Sarajevo osnovala JU Centar za mlade Kantona Sarajevo, Centar bi za cilj imao okupljati djecu i omaldinu, pružati im kvalitetno neformalno obrazovanje (radionice, seminari i sl.), jačati/ osnaživati mlade kroz razvojne programe, savjetovati mlade, realizirati ideje mladih, učestvovati u međunarodnim projektima (Youth exchange, Youth in action i sl.), poticati mlade na volontiranje i aktivizam u svojim sredinama, te im pomoći u razvijanju ličnih vještina, koje ne mogu steći kroz formalno obrazovanje, a koje će im biti od koristi pri konkurentnosti na tržištu rada. Također, Centar bi za cilj imao osnivanje svojih jedinica u općinama u Kantonu Sarajevo, gdje ne postoje svojevrsni centri. Centar bi, također, mogao aplicirati na bezbrojne grantove međunarodnih vladinih i nevladinig organizacija (Evropska Unija, Evropska komisija, UN-ove organizacije, Evropska komisija za mlade i sl.), iz kojih bi dobivao sredstva za realizaciju programa i projekata od značaja za mlade u Kantonu Sarajevo. Osim navedenog, Centar bi radio i na jačanju civilnog (nevladinog) sektora.

  • Izgradnja igrališta za djecu i revitalizacija postojećih

U Kantonu Sarajevo je primjetan nedostatak igrališta za djecu, kao i postojanje igrališta koja su totalno neupotrebljiva/ uništena (zarasla, polomljena, oštećene plohe, pretvorena u parkinge, nedostatak sadržaja (tobogani, klackalice i sl.)). Potrebno je djeci obezbjediti adekvatne prostore za igranje, obavljanje tjelesnih aktivnosti i sl., a u skladu sa „Poveljom o dječijim pravima“.

  • Uspostavljanje sadržaja korisnih djeci i mladima na izletištima u KS

U Kantonu Sarajevo postoji desetak izletišta (Vodopad Skakavac, Vrelo Bosne, šetalište Dariva, Barica i Čavljak, Bijambare, Pionirska dolina, Trebević, Igman, Bjelašnica, Jorina i druge). Nažalost, građani uživaju, u većini slučajeva samo u onome što im je dala „majka priroda“. Postoje izletišta koja imaju sadržaje, kao: Vrelo Bosne i Pionirska dolina. Ostala izletišta imaju neke sadržaje, ali uglavnom nedovoljne, nepotrebne ili potupno uništene.Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.