• Poboljšanje preventivne zdravstvene zaštite.
  • Da se uspostavi model primarne zdravstvene zaštite reorganizacijama službi unutar medicinskih ustanova.
  • Pomoć ljudima koji su u stanju socijalne potrebe a boluju od teških malignih oboljenja.
  • Da se odvoje veća budžetska sredstva za liječenje djece sa malignim oboljenjima.
  • Da se povećaju sredstva porodiljama sa dvoje ili više djece, a posebno nezaposlenim majkama.
  • Da se socijalno ugroženim ženeama koje žele a ne mogu ostvariti materinstvo daju sredstva za vještačku oplodnju.

Da bi se sve gore navedeno uspijelo, potrebno je raspodijeliti budžet i ukinuti neke bespotrebne troškove. Na primjer, ja ću se zalagati da se ukinu komisije na svim nivoima vlasti, da se ukinu upravni i Nadzorni odbori, a umjesto njih postaviti menadžment nad kojim će se vršiti stalna kontrola od strane raznih vrsta inspekcija zavisno od vrste djelatnosti. Također se troškovi mogu umanjit sa ukidanjem korištenja službenih automobile u privatne svrhe kao i korištenja mobitela koji su na budžetskim  sredstvima.Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.