6. Nada Pilipović

Nada Pilipović je rođena 03.05.1964. godine u Zagrebu. 1988. godine završava Farmaceutski fakultet u Sarajevu, te je po zanimanju magistar farmacije. Nada ima preko 20 godina radnog iskustva u struci, a trenutno je direktor PZU APOTEKE LEKO, u Sarajevu. Člane je SDU-a od 2012. godine. Trenutno obnaša funkciju predsjednice Glavnog Odbora SDU BiH, te je takodjer predsjednica OO SDU BiH Novo Sarajevo.

Spašavanje likvidnosti komunalnih preduzeća i efikasnije funkcionisanje komunalne privrede moguće je jedino na sljedeći način: racionaliziranje infrastrukture komulanih preduzeca i njihovo spajanje u holding kompanije, koje će objedinjavati određene srodne komunalne djelatnosti. Svaki drugi način revitalizacije komunalnih preduzeća je neizvodiv i ugrozio bi ionako tešku materijalnu situaciju najugroženijih kategorija stanovništva.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.