9. Ivana Mihajlović

Ivana je rođena 07.12.1984. godine u Sarajevu. Diplomirani je žurnalista Poslovnog komuniciranja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od 2010. do 2014. godine radi kao odgajateljica u Edukativno plivačkom kampusu za djecu Sportsko rekreativno - plivačkog kluba DAMI Sarajevo, PR je u MTB sekciji kluba KSOR "Partizan"/ Trek team Sarajevo - brdski biciklizam, sekretar je Općinske organizacije Socijaldemokratske unije Ilidža i potpredsjednica GO SDU BiH. Članica je Komisije za razvoj Općine Ilidža pri Općinskom vijeću. Borac je za prava mladih, priznavanje volonterskog rada i aktivno učešće mladih u donošenju politika za mlade i dobitinica je brojnih zahvalnica i priznanja.

Aktivnim članom SDU postaje 2011. godine.

Unapređenju rodne ravnopravnosti . Započeti sa procesom uvođenja aspekta rodne ravnopravnosti u politike, dokumente i budžetski proces . Primarni cilj bio bi političko i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim i urbanim područjima.

Inicijative integrisanja rodne perspektive na nivou politika, programa i aktivnosti:

  • Pravljenje gender akcionih planova
  • Rodno odgovorno budžetiranje (podsticaj ekonomskom razvoju i sport)
  • Podsticaj ekonomskom razvoju – žene poduzetnice
  • Obuka službenika/ica iz oblasti rodne ravnopravnosti
  • Osnaživanje prava za porodilje

Pravljenje strategije¸borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Zastita osoba sa invaliditetom, bez diskriminacije i sa jednakim mogućnostima ostvarenja svojih osnovnih prava.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.