11. Arijana Jaha

Arijana Jaha je rođena  05.01.1979. godine u Sarajevu. Završila je Fakultet sporta u Sarajevu, sa zvanjem Sportski menadžer. Trenutno je zaposlena u Judo savezu Bosne i Hercegovine kao Generelni sekretar, te je Vijećnik u Općini Centar – izabrana na Izborima 2012. godine. U sportu je postigla mnogo uspijeha jer je  20 puta bila Državna prvakinja za seniorke u Judou, te je bila učesnica Olimpijskih igara Sidney 2000. Trenutno je trener mlađih uzrasnih kategorije u JK Bosna i Član Izvršnog komiteta Olimpijskog Komiteta BIH. Primila je mnogobrojne nagrada kao što su -    „Šestoaprilska nagrada“- Grada Sarajeva – 2010. te je organizirala međunarone priredbe od 2003. godine do sada kao direktor organizacionog odbora.

11. Arijana Jaha

Arijana Jaha je rođena  05.01.1979. godine u Sarajevu. Završila je Fakultet sporta u Sarajevu, sa zvanjem Sportski menadžer. Trenutno je zaposlena u Judo savezu Bosne i Hercegovine kao Generelni sekretar, te je Vijećnik u Općini Centar – izabrana na Izborima 2012. godine. U sportu je postigla mnogo uspijeha jer je  20 puta bila Državna prvakinja za seniorke u Judou, te je bila učesnica Olimpijskih igara Sidney 2000. Trenutno je trener mlađih uzrasnih kategorije u JK Bosna i Član Izvršnog komiteta Olimpijskog Komiteta BIH. Primila je mnogobrojne nagrada kao što su -    „Šestoaprilska nagrada“- Grada Sarajeva – 2010. te je organizirala međunarone priredbe od 2003. godine do sada kao direktor organizacionog odbora.

S obzirom da je BIH, a naročito Federacija BIH bogata kulturno-historijskim spomenicima i prirodnim bogatstvima obratiti veću pažnju na promociju turizma, koji bi u perspektivi mogao uveliko doprinjeti ekonomskom razvoju Federacije BIH.


Imate pitanje za mene? Kontaktirajte me putem emaila:Zajedno za promjene - Pravi izbor

Predstavljamo listu kandidata Kantonalne organizacije Sarajevo Socijaldemokratske unije BiH. Na izbore u 2014. godini izlazimo u sklopu koalicije Zajedno za promjene. Okupili smo odgovorne i poštene ljude na jednom mjestu, i želimo da Vam predstavimo naše konkretne planove za poboljšanje ekonomske i društvene situacije u zemlji. Mi smo prva partija u Bosni i Hercegovini koja nudi svojim biračima da na osnovu definisanih politika i ponuđenih rješenja odaberu kandidate koji će ih najbolje predstavljati u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti.